CHÍNH SÁCH BẢO MẬT RS8

Tại RS8, chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật của chúng tôi giải thích cách chúng tôi xử lý và xác minh danh tính khách hàng, và là một phần quan trọng của các quy định và quy tắc cần được đọc kỹ càng.

Chúng tôi cam đoan bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không bao giờ chia sẻ hoặc bán dữ liệu liên quan với bên thứ ba. Khi bạn đăng ký tài khoản tại RS8, bạn đã đồng ý chấp nhận các quy tắc chi tiết được mô tả trong Chính sách Bảo mật.

RS8 cam kết không gửi thư rác và chỉ gửi email có liên quan đến cập nhật thông tin và dịch vụ. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn, nhưng bạn có thể tùy chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối cookie.

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập dữ liệu ẩn danh và cung cấp thông tin thống kê về việc sử dụng trang web RS8. Tuy nhiên, chúng tôi không xác định danh tính cá nhân của bạn thông qua cookie.

RS8 có thể chuyển thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu tất cả hoặc phần lớn tài sản của chúng tôi được bán lại. Chúng tôi thực hiện biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ cơ sở dữ liệu của mình và khuyến khích khách hàng giữ an toàn tài khoản của mình.

Chính sách Bảo mật có thể được cập nhật và sửa đổi bất cứ lúc nào, và các thay đổi sẽ ngay lập tức có hiệu lực. Thông tin này được cập nhật lần cuối vào tháng 12 năm 2023.